Debate
Diner met de stad

Diner met de stad

Tue 09 Nov 2021
Bekijk event op Facebook
Koop tickets

Dineren en debatteren over de publieke ruimte

Op dinsdag 9 november kan je deelnemen aan een heus diner. We gaan al tafelend in debat over de geleefde ruimte in onze stad. We delen ervaringen, analyseren problemen en zoeken samen naar mogelijke oplossingen daarvoor.

De avond start met de prijsuitreiking van de essaywedstrijd Hooray for the Essay, de essaywedstrijd van Pilar en deBuren voor jongeren tussen 18 en 30 jaar. We maken de top 3 bekend en het winnende essay wordt voorgedragen. 

Je kiest (*) als deelnemer één van de 4 thema’s die je het meest aanspreken en je schuift voor de hele avond mee aan deze thematische tafel. Aan iedere tafel is er, naast een moderator die de tafel leidt, plaats voor 9 gasten. Gedurende de drie gangen van het diner gaat iedere tafel met één van de subthema’s van het centrale thema geleefde ruimte in de stad aan de slag. Tijdens het voorgerecht verkennen we het thema, tijdens het hoofdgerecht delen we ervaringen en tijdens het dessert geven we vorm aan alternatieven en kansen voor de stad. 

(*) Je thematafel kies je tijdens het bestelproces van je ticket. De gesproken taal tijdens deze avond is Nederlands. 

Thematafels


Burgers maken de stad! Toch?

Met de groeiende populariteit van burgerbewegingen en collectieven allerhande als Picnic The Streets of Toestand, zijn burgers belangrijke actoren geworden die de stad mee vormgeven. De stad lijkt dé ruimte bij uitstek voor directe, democratische participatie.
Dat staat in schril contrast met grotere stadsvernieuwingsprojecten met een economische logica waar participatie een liefst zo gemakkelijk mogelijk af te vinken verplichting is. Is het politiek potentieel van burgers beperkt tot het opzetten van gezellige deeltuinen en straatfeesten of kunnen ze de stad ook mee vormgeven op grotere schaal? Welke potentieel schuilt er in burgerbewegingen en welk recht hebben burgers werkelijk op de stad? Moderator: Ronald Crouzé

Ronald Crouzé

Ronald Crouzé is sinds 2018 verbonden als doctoraatsonderzoeker aan de vakgroep Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek spitst zich toe op actuele maatschappelijke vraagstukken betreffende de educatieve rol en de politieke betekenis van burgerbewegingen en jongerenprotest.  De stedelijke context, specifieker Brussel, is hier niet enkel een persoonlijke inspiratiebron, maar ook het onderzoeksveld in welke het politiek engagement van jongeren wordt bestudeerd. Zo onderzocht hij nieuwe ruimtes van politieke betekenisgeving voor jongeren als de klimaatprotesten, de buurt en het jeugdwerk.
Pilar

Seksuele straatintimidatie: hoe veilig zijn de Brusselse straten?

Durf je gaan joggen in het park na valavond? Neem je soms de fiets omdat die veiliger is dan te voet? Houd je je sleutelbos bij de hand als je na een avondje stappen naar huis moet? Moet je als jongen bewust omgaan met de manier waarop je een meisje op straat passeert?  Wat kan stedelijk beleid of stadsplanning doen tegen seksuele intimidatie op straat?
Veel jongeren – vooral vrouwen en LGTBQI+-personen – voelen zich niet veilig in Brusselse straten en parken en passen hun gedrag aan. Van de soep tot aan het dessert praten we over de mate waarin je Brussel ervaart als een safe space, hoe je daarmee omgaat en hoe we komaf maken met seksuele intimidatie in de Brussels straten en parken.

Riet Ory

Riet Ory woont en werkt al 15 jaar in Brussel. Ze kent de geneugten én de uitdagingen van de grootstad en haar publieke ruimte. Ze is sociologe en bepaalt mee de koers van vrouwenbeweging Femma Wereldvrouwen. Ze zet er de kortere werkweek en gelijke verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid op de maatschappelijke agenda. Haar motto is ‘het persoonlijke is politiek’. Als gastdocente Politiserend Werken aan de ErasmusHogeschool verkent ze manieren om het publieke debat aan te gaan over thema´s die mens en planeet aangaan. Op ‘Diner met de stad’ legt ze seksuele straatintimidatie op tafel. 
Ze is bestuurder bij Vlaams Brusselse Media vzw, De Sociale Innovatiefabriek vzw en De Maekerij vzw.
Pilar

Smooth Cities

Veel steden worden steeds perfecter, efficiënter en schoner. Deze "smooth cities" zijn ook duurder om te leven, laten minder ruimte voor alternatieven en de druk om te voldoen aan de norm wordt er groter. Is Brussel al een smooth city? En wat kunnen we daar aan doen? Moderator: René Boer.

René Boer

René Boer werkt vanuit Amsterdam en Caïro als curator, criticus en organizer op de grensvlakken tussen architectuur, kunst, ontwerp en erfgoed. Hij is één van de drijvende krachten achter het internationale platform Failed Architecture en heeft de afgelopen jaren een breed spectrum aan tentoonstellingen, publieke programma's en onderzoeksprojecten ontwikkeld, onder meer rond thema's als ruimtelijke rechtvaardigheid, stedelijke verbeelding en queer tactieken. Momenteel werkt hij onder andere aan een boek over de 'smooth city' en de almaar uitdijende perfectionering van de stedelijke omgeving.
Pilar

Groene stad van de toekomst

De wereld verstedelijkt razendsnel. Van biodiversiteit verlies tot hitte-stres en overstromingen. Onze steden worden geconfronteerd met allerlei onzekerheden en klimaatveranderingen. Bewoners spelen een grote rol in het transformeren van onze huidige steden naar groene steden waarin we willen wonen. 
Tijdens het diner reflecteren en filosoferen we over de groene stad van de toekomst: Wat betekent de groene stad van de toekomst? Hoe ziet ze eruit? Welke functies vervult deze stad? En wat hebben we nodig om naar zo'n groene stad te evolueren?

Dina El Filal

Dina El Filali is Milieu Stedelijk Systeem Ingenieur, ondernemer, facilitator en jonge schrijfster/artiest. Overdag werkt ze vanuit haar onderneming ME-TREC (Metropolitan Training Research Engineering & Consultancy) voor verschillende opdrachtgevers aan het bijdragen van het verduurzamen van onze stedelijke systemen en regio’s. 
's Avonds verwerkt ze als artiest haar inzichten tot creatieve expressies,in spoken word. De rode draad door haar werk is het ontrafelen van complexiteit, faciliteren van transities en het empoweren van actoren met kennis, verbinding en inzicht zodat we samen kunnen werken aan veerkrachtige, circulaire en eerlijke steden. 
Pilar

Pilar x deBuren

Het programma van het educatieve luik van Pilar ASAP wordt naar goede gewoonte in samenwerking met Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat deBuren en Scherpsteller Warda El-Kaddouri vormgegeven. Ook in het educatieve programma van ASAP staat het festivalthema centraal.
Pilar
Deel van Pilar ASAP Thu 14 Oct — Thu 11 Nov 2021 The Lived Space Edition Brussel Boven
Programma
Start: 18:00
Einde: 21:30

━━━━━━━━━━━━━━━
COVID SAFE TICKET EVENT
━━━━━━━━━━━━━━━
Prijs
Voorverkoop: € 10,00
Sluit info en ga terug naar home