Wat is Pilar?
Pilar is een open, artistiek laboratorium in Brussel, gelegen aan de VUB. Een steunzuil voor en door jongeren. Een huis waarin de kruisbestuiving tussen kunst & wetenschap en ondernemerschap een plaats krijgt. Een proeftuin waar talentontwikkeling centraal staat. Pilar presenteert, experimenteert, broedt, creëert, onderzoekt, mengt, versmelt en betrekt.

Missie

Pilar is kunst en cultuur in de marge. We geven het woord, beeld en de noot aan ontluikende en gevestigde makers. Tegen de stroom in. Pilar is een open proeftuin bezaaid met potgrond, waar talentontwikkeling bij jongeren, zowel op artistiek als organisatorisch vlak, het grondbeginsel vormt. Kiemen krijgen ruimte om te groeien. Pilar is witruimte die in cocreatie met generatie Y en Z, makers, wetenschappers en toekomstdoeners wordt ingekleurd. Want wij hebben een onwrikbaar geloof in de kracht van de kruisbestuiving tussen ideeën, mensen, disciplines en sectoren; het is de caleidoscopische blik of handeling die de alternatieven in de maatschappij doet ontstaan. Als geleider bieden wij jou die positief elektriserende dissonantie aan binnen ons artistiek en cultureel aanbod.

Visie

Pilar als open Brussels laboratorium is veelvoudig gelaagd: Pilar is een presentatieruimte voorkunst van jonge, vernieuwende makers en gevestigde waarden in kruisbestuiving met grensverleggende kennis van wetenschappers. Met zijn artistiek aanbod zoekt Pilar naar verknoping tussen verschillende artistieke en wetenschappelijke disciplines, inhoudelijk gevoed door maatschappelijke impulsen; een eigenzinnig aanbod dat uitdaagt, prikkelt en verbeeldt. Pilar richt zich op avontuurlijke kunst-en cultuurminnaars die zich durven over te leveren aan de beleving.

Pilar is een creatieruimte voor ontluikende artistieke talenten; een broedplaats waar experimenteren, falen, creëren en ontwikkelen wordt gestimuleerd. Binnen de creatieruimte biedt Pilar een ondersteuningskader aan beloftevolle makers, zodat vernieuwers onder de radar doorgroeimogelijkheden krijgen.

Pilar is een tussenruimte waar toekomstdenkers en -doeners creatief kunnen rebelleren. Cultuur betekent ook kritisch staan en reflecteren over wereldbeelden die ons handelen bepalen en nadenken over alternatieven die tegengewicht kunnen bieden. Pilar biedt enthousiaste dwarsliggers een plek om wilde ideeën te laten groeien; ideeën die zich rizomatisch kunnen vertalen in kleine- of breedschalige culturele acties of ondernemingen. Met op maat aangepaste begeleidingstrajecten stimuleert Pilar zo cultureel ondernemerschap bij generatie Y & Z.

Doelgroepen

  • Generatie Y & Z: jeugdige ervaringsdeskundigen. Hun cultuur – in al haar diversiteit – vormt de grondslag in ons relaas.
  • Kunst & cultuurminnaars: bewonderaars die zich passief of actief overleveren aan kunst- en cultuurbeleving.
  • Ontluikende makers: jonge talenten die geestdriftig experimenteren, creëren en presenteren.
  • Toekomstige vrijdenkers en -doeners: denkers en DIT'ers (Do It Together) – overtuigd van de waarden van het radicaal humanisme – die wilde ideeën uitdenken en vormgeven in een snel veranderende wereld.
  • Dwarsliggers: zwemmers tegen de stroom in, hekelaars van het heersende discours, durvers die wereldbeelden op hun kop zetten, avonturiers die horizonten verleggen, dwarsliggers die de richting van de sporen van morgen bepalen.
  • Kruisbestuivers: kunst- en cultuurliefhebbers, makers, wetenschappers, ondernemers, stads- en buurtbewoners die vol overgave kunstmatige muren tussen disciplines en sectoren slopen, of geografisch grenzen overschrijden en verbinding, verknoping en versmelting najagen.
  • Trouwe trawanten: huisvrienden die zich al sinds 1981 dagelijks, maandelijks of jaarlijks aan de tocht naar onze toegangspoorten wagen.


Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Sluit info en ga terug naar home