Over Pilar

Missie

Pilar is een open, artistiek laboratorium in Brussel voor jongeren, gelegen aan de VUB. We zijn een huis waar de kruisbestuiving tussen kunst & wetenschap vorm krijgt vanuit de artistieke disciplines muziek, theater en beeldende kunst. We zijn een ontdekkingspodium en geven de noot, het woord en het beeld aan ontluikende artiesten en kunstenaars. We zijn een proeftuin waar talentontwikkeling bij jongeren en co-creatie met jongeren de grondbeginselen vormen. Pilar presenteert, experimenteert, creëert en verbindt.

Visie

Pilar als open Brussels laboratorium is veelvoudig gelaagd: Pilar is een presentatieruimte voor kunst van opkomende, vernieuwende makers binnen de disciplines muziek, theater en beeldende kunst. Met haar artistiek aanbod zoekt Pilar naar verknoping tussen artistieke en wetenschappelijke disciplines, inhoudelijk gevoed door maatschappelijke impulsen. We bieden een eigenzinnig kwalitatief aanbod dat uitdaagt, prikkelt en verbeeldt. Pilar richt zich op avontuurlijke kunst-en cultuurminnaars die zich durven over te leveren aan de beleving. Pilar is een creatieruimte voor ontluikende artistieke talenten; een broedplaats waar experimenteren en creëren wordt gestimuleerd. Ook is er ruimte om te mislukken. Binnen de creatieruimte biedt Pilar een ondersteuningskader aan beloftevolle makers, zodat vernieuwers onder de radar doorgroeimogelijkheden krijgen. Pilar is een experimenteerruimte waar toekomstdenkers en -doeners creatief aan de slag kunnen. Pilar biedt enthousiaste dwarsliggers een vrijhaven om wilde ideeën te laten groeien; ideeën die zich kunnen vertalen in kleine- of breedschalige culturele projecten. Met op maat aangepaste begeleidingstrajecten stimuleert Pilar zo cultureel ondernemerschap bij jongeren.

Doelgroepen

Pilar richt zich voornamelijk op nieuwsgierige en avontuurlijke kunst- en cultuurminnende jongeren binnen én buiten Brussel. Hoewel het speerpunt binnen de publiekswerving en -werking bij deze doelgroep ligt, blijft Pilar een open huis waar iedereen welkom is.


Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Nieuwsbrief
Social Media
Sluit info en ga terug naar home