Divers
Platform Sessions #1: Kinshuk Surjan

Platform Sessions #1: Kinshuk Surjan

Tue 19 Nov 2019

Kunstenplatform en Pilar inviteren: Kinshuk Surjan

Kinshuk Surjan is een Indiaas documentairemaker. Zijn afstudeerproject, De Flandrien werd in 2017 bekroond met de VAF Wildcard. Eerder viel Surjan ook al in India in de prijzen (the National Student Film Award, Pune) met de documentaire Pola die het hoge zelfmoordcijfer bij boeren in India aankaart. Pola vertelt het verhaal vanuit de ogen van een kind dat bang is om wees te worden zoals zijn vrienden in het dorp. De laatste decenia beroven naar schatting meer dan 15.000 boeren in India zich jaarlijks van het leven. (Sinds 2016 zijn er geen concrete cijfers meer voorhanden omdat de overheid deze maskeert.) De vicieuze cirkel van chemische landbouw, klimaatverandering en mislukte oogsten die dan opnieuw leiden naar opstapelende schulden bij de boeren, dragen bij tot de oorzaak van deze wanhoopsdaden. Pola riep vele belangrijke vragen op, maar liet ook veel onbeantwoord. In zijn huidige doctoraat aan de VUB en RITCS school of Arts onderzoekt de documentairemaker of een film ook zelf veranderingsprocessen in gang kan zetten. 
“Wat kan ik als filmmaker doen? Moet ik de zelfmoorden enkel betreuren?”
Pilar
In zijn onderzoek vertrekt Surjan vanuit de vrouwen die na de zelfmoord van hun man verder gaan met hun leven. De vrouwen die achterblijven, hebben vaak de tijd niet om te rouwen… Zelfs als ze de zware arbeid van zaaien, dorsen, oogsten en ploegen op zich nemen, krijgen ze geen recht op land na de dood van hun echtgenoten. Ze worden niet erkend als boeren in een zeer patriarchale samenleving waarin ook de zorg voor de kinderen en grootouders als ‘natuurlijk’ beschouwd wordt.
Hoe komt het dat desondanks dezelfde druk deze vrouwen nauwelijks zelfmoord plegen? Is armoede wel de enige oorzaak? Of speelt er meer?
Samen met lokaal psycholoog dr. Potdar starte Surjan een pilootnetwerk met de hulp van 20 boerenweduwes uit verschillende dorpen. De film wordt zo een brug om de dokter, vrouwelijke weduwen en de lokale instanties samen te brengen. Tijdens deze platformsessies wordt een 30 minuten video getoond van enkele sleutelmomenten van de trainings-/ counselingsessies die de voorbije maanden plaatsgevonden hebben. 
Reserveer hier jouw plek

Over Platform Sessions:

Platform Sesssions biedt doctoraatstudenten in de kunst de kans om hun onderzoeksproces te tonen aan een publiek, op het kruispunt tussen kunst en wetenschap.

Over Kunstenplatform:

Het Kunstenplatform vormt de gemeenschappelijke onderzoeksomgeving van de VUB en de Schools of Arts van de EhB en vormt de omgeving waarbinnen doctoraten in de kunsten worden afgeleverd van excellente kwaliteit.
Website Kunstenplatform
Programma
12:30 - 13:30
Toegang gratis, reserveer jouw plek.
Gesproken taal: Engels
Prijs
Gratis
Sluit info en ga terug naar home