Debat
Masterclass Gesprekstechnieken in Debat

Masterclass Gesprekstechnieken in Debat

Thu 04 — Thu 25 Mar 2021

Met Ilja Leonard Pfeijffer, Warda El-Kaddouri, Caroline Pauwels, Jonathan Holslag, Khalid Benhaddou en Liesbeth Levy (volzet)

Eigen opvattingen echoën in een versterkende klankkast om ons heen. Met iedere klik op het wereldwijde web verhoogt het volume van die kast, totdat stemmen uit andere hoeken als onverstaanbare ruis op de achtergrond verdwijnen. Wat is het gevaar achter deze dreunende geluidskast? En hoe kunnen we daar tegenin gaan? 
"Echo chambers" zijn een fenomeen waarbij eigen opvattingen steeds bevestigd worden. Het gevolg? We staan minder vaak open voor andere ideeën. Een kritische zoektocht naar de waarheid lijkt hierbij in het gedrang te komen. In samenwerking met deBuren en Scherpsteller Warda El-Kaddouri werkten we een Masterclass Gesprekstechnieken in Debat uit. De masterclass  bestaat uit een lezing van Ilja Leonard Pfeijffer en 5 sessies met bekende pro's die je klaarstomen voor de planken. Als kers op de taart ga je met een van de begeleiders van de masterclass in gesprek.

Pilar

Programma


04 Maart 2021

Keynote: Het belang van waarheid in 2021

Een keynote over het belang van waarheid anno 2021 door Ilja Leonard Pfeijffer. Aansluitend gaat VUB-rector Caroline Pauwels met Pfeijffer in gesprek.

Pilar
Thierry Geenen / Stephan Vanfleteren

Ilja Leonard Pfeijffer

Ilja Leonard Pfeijffer is dichter en schrijver. Hij heeft zich onderscheiden in zo goed als alle denkbare genres en wordt erkend als een van de dwingendste stemmen in de hedendaagse Nederlandse literatuur. Hij heeft meer dan veertig titels op zijn naam, waaronder poëzie, romans, korte verhalen, toneelteksten en essays. In 2014 brak werd hij bekroond met de Libris Literatuurprijs voor zijn boek La Superba. Behalve een ode aan Genua en zijn bewoners, is La Superba in de eerste plaats een indrukwekkende ode aan de verbeelding.
Eind 2018 verscheen zijn grote roman Grand Hotel Europa over liefde in tijden van massatoerisme, Europese identiteit, nostalgie en het einde van een tijdperk. Het boek ging al meer dan 200.000 keer over de toonbank en de vertaalrechten werden aan 20 landen verkocht.
Zijn meest recente werk Quarantaine is een bundeling van het vrijwel live verslag voor de kranten over corona vanuit het zwaar getroffen Noord-Italië tijdens de eerste maanden van de pandemie.

Caroline Pauwels

Prof. dr. Caroline Pauwels is in het academiejaar 2020-2021 gestart aan de tweede termijn als rector van de Vrije Universiteit Brussel. Ze studeerde filosofie en communicatiewetenschappen en is sinds 1989 verbonden aan de vakgroep communicatiewetenschappen. Ze promoveerde in 1995 op een onderzoek dat zich toespitste op het audiovisueel beleid van de Europese Unie (EU). Aansluitend hierop heeft ze zich gespecialiseerd in Europese en nationale mediabeleidsproblematiek en de economie van de mediasector. Van 2000 tot 2016 was Caroline Pauwels directeur van het onderzoekscentrum SMIT (iMinds / IMEC). Ze kreeg in 2014 de binnenlandse Francqui leerstoel van de Universiteit van Gent en tussen 2012 en 2016 was ze houder van de Jean Monnet Chair. Bijkomend zetelt of zetelde ze in verschillende raden van bestuur, functioneerde ze tot voor kort als regeringscommissaris bij de VRT en is ze lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. 

08 Maart 2021

Masterclass #1: Vinding en ordening met Jonathan Holslag

Hoe bereid je je voor op een debat? Hoe verzamel je informatie? Welke  argumenten heb jij en en hoe bouw je je verhaal op? En wat zijn argumentversterkers en hoe zet je ze op het juiste moment in?
Pilar

Jonathan Holslag

Jonathan Holslag is docent internationale politiek aan de VUB en is als politicoloog verbonden aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. Hij is tevens bijzonder adviseur van de eerste vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans. Holslags academisch werk spitst zich toe op geopolitiek, veiligheid en de rol van Europa in de veranderende internationale orde. Hij is gastdocent aan verschillende buitenlandse universiteiten en aan de hoogste opleiding voor generaals van de NAVO. Samen met Brieuc Van Damme stichtte hij in 2013 de Vrijdaggroep, een denktank van jonge Belgische talenten die ijveren voor innovatieve antwoorden op maatschappelijke uitdagingen.
Zijn onderzoeksgebied behelst China's economische, politieke en militaire ontwikkelingen, de geopolitieke context binnen het Aziatisch continent, de relaties van China met Afrika en het partnership met Europa. Sinds 2014 is hij Rockefeller Fellow of the Trilateral Commission, lid van de Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP) en Nobel Fellow aan het Nobel Institute in Oslo.

11 Maart 2021

Masterclass #2: Verwoording met Liesbeth Levy

Hoe breng je je boodschap over? Wat werkt overtuigend en wat niet?
Pilar
Rogier Bos

Liesbeth Levy

Liesbeth Levy studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie was ze werkzaam bij debatcentra de Rode Hoed en de Balie in Amsterdam. In Rotterdam was zij hoofd debat bij de Rotterdamse Kunststichting en artistiek leider van debatcentrum de Unie. Tijdens Rotterdam 2001 culturele hoofdstad van Europa was zij stafmedewerker debat en vertoog en onder meer verantwoordelijk voor het project ‘Preken voor Andermans Parochie’. Sinds 2014 is Liesbeth Levy directeur van LOKAAL, het centrum voor democratie in Rotterdam en onder meer verantwoordelijk voor de G1000 Rotterdam in 2017 en de jongerentop 010 in 2020. Op 4 maart 2020 promoveerde ze aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht op een onderzoek naar de effecten van het van overheidswege inzetten van de dialoog als pacificatie-instrument. Ze stelt zich daarbij de vraag of hiermee recht gedaan wordt aan de oorspronkelijke filosofische betekenis van het begrip dialoog – de dialoog als moreel geladen kennisbron.

15 Maart 2021

Masterclass #3: Gesprekstechnieken met Warda El-Kaddouri

Hoe reageer je op de argumenten van de ander en hoe reageer je op kritiek. Hoe herken je drogredenen? Hoe weerleg je die? En hoe stuur je een gesprek in een constructieve richting? 
Pilar
Tammy Van Neerum

Warda El-Kaddouri

Warda El-Kaddouri studeerde Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Gent en European Studies aan de KU Leuven. In 2015 werd ze verkozen als VN-jongerenvertegenwoordiger. Ze behaalde een doctoraat in Duitse letterkunde over religie en identiteit en schrijft columns voor o.a. MO* en De Morgen, waarin ze zich uitlaat over inclusie, duurzaamheid, racisme en discriminatie. El-Kaddouri woont nu in Amsterdam, waar ze werkt als freelance journalist en onderzoeker voor o.a De Groene Amsterdammer. In januari 2020 werd ze door deBuren, Filosofie Magazine en Pilar aangesteld als Scherpsteller. De Scherpsteller is een inspirerende en opkomende denker die twee jaar lang een forum krijgt met als opdracht scherp te stellen op maatschappelijke ontwikkelingen.

18 Maart 2021

Masterclass #4: Geheugentraining en voordracht met Khalid Benhaddou

Hoe onthoud ik de informatie en argumentatie die ik opzocht en verzamelde voor het debat? Hoe breng ik die overtuigend en geordend over? Hoe ontdek en creëer je een persoonlijke gespreksstijl?
Pilar

Khalid Benhaddou

Khalid Benhaddou  is een Belgische imam. Hij is de hoofdimam van de El Fath-moskee in Gent en is een eigentijdse stem in de Vlaamse moslimwereld. Hij is islamleerkracht, voorzitter van het Platform van Vlaamse imams en directeur van CIRRA, een expertise- en onderzoekscentrum rond levensbeschouwing en diversiteit in Vlaanderen. In 2006 werd Benhaddou op achttienjarige leeftijd de jongste Vlaamse imam tot op dat moment. Hij zet in op de strijd tegen radicalisering van moslims in de westerse wereld. Als verbindingsfiguur poogt hij polariserende tendensen in de samenleving tegen te gaan. Hij poogt westerse waarden van de verlichting te verzoenen met de waarden uit de Koran. Mensenrechten kunnen volgens hem een referentiekader zijn voor maatschappelijke consensus en de basis zijn voor alle religies, en religie kan sociale normen brengen in een samenleving met zijn wetten.Hij is bestuurder bij het Vlaams Vredesinstituut en lid van de Commissie voor Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Gent. In 2019 werd hij aangeduid als opdrachthouder Diversiteit aan de Universiteit Gent.Khalid is een vaak geziene gast in duidingsprogramma’s als De Afspraak, Terzake en De Zevende Dag.

25 Maart 2021

Masterclass #5: Zelf in gesprek

Als kers op de taart ga je met een van de begeleiders van de reeks in gesprek.
Pilar
Pilar
deBuren, Pilar en Schersteller Warda El-Kaddouri slaan voor Pilar ASAP - The Echo Edition opnieuw de handen in elkaar voor het educatieve luik van het festival. 
Deel van Pilar ASAP Thu 04 — Wed 31 Mar 2021 The Echo Edition Hybrid Festival by Pilar
Programma
04.03.2021: 20.00 - 22.00
08.03.2021: 17.30 - 19.00
11.03.2021: 17.30 - 19.00
15.03.2021: 17.30 - 19.00
18.03.2021: 17.30 - 19.00
25.03.2021: 17.30 - 19.00
Sluit info en ga terug naar home