Tentoonstelling
This Too Shall Pass

This Too Shall Pass

Thu 04 — Wed 31 Mar 2021

Sam Debaecke, Maika Garnica, Lukas De Clerck, Bas van den Hout & Margo Veeckman

Onze herinneringen zijn niet perfect, ze zijn als visuele echo’s een onvolmaakt overblijfsel dat bij elke herhaling wat van zijn originele inhoud verliest. Er zullen altijd stukjes en beetjes, hier en daar, overblijven als fragmenten in ons geheugen. This Too Shall Pass toont werken die ons stil laten staan bij het feit dat elke daad van herinnering tot op zekere hoogte een daad van verbeelding is.
“We now know that memories are not fixed or frozen, like Proust’s jars of preserves in a larder, but are transformed, disabled, reassembled, and resized with every act of recollection." 
— Oliver Sacks
Met werk van:
Sam Debaecke, Maika Garnica, Lukas De Clerck, Bas van den Hout & Margo Veeckman

Sam Debaecke

Sam Debaecke is filmmaker en fotograaf. Zijn interesse voor de feilbaarheid van het menselijke herinnerings-mechanisme zorgt ervoor dat hij vooral werkt rond de duurzame dialoog tussen de herinnering en realiteit, die elkaar in wisselwerking bëinvloeden. Hij gaat op zoek naar de raakvlakken tussen fotografie en onze menselijke manier van herinneren, waar zij elkaar tegemoet komen in hun fouten en subjectiviteit. Met als basis een wereld van impressies beleefd door fictieve personages, forceert hij fouten in de beelden en eigent zich deze opnieuw toe door ze over een lange tijdspanne te herfotograferen. 
Pilar
Pilar

Maika Garnica

Maika Garnica (1992) woont en werkt in Antwerpen, België. Centraal in het werk van Maika Garnica staat de relatie tussen de omgeving, de toeschouwer en de kunstenaar. Ze past vaak prototypes toe om de complexe relatie tussen vorm en materie te begrijpen en tegelijkertijd de positie van het lichaam aan te wakkeren als vehikel voor sociale verbindingen. Door verschillende contextuele variaties verschuift de aard van het werk spontaan van sculpturen, gebruiksvoorwerpen naar geluidsinstallaties.
Pilar
Pilar

Bass Van den Hout

Bas Van den Hout onderzoekt in zijn werk persoonlijke herinneringen en verhalen die via het collectieve onbewuste te begrijpen zijn. Hij is gefascineerd in de objecten die ons omringen en hoe ze, los van hun oorspronkelijke context en functie, een metaforische of archetypische betekenis kunnen genereren. Door een relatie met een object te ontwikkelen, de aantrekkingskracht ervan en de interactie tussen betekenissen en persoonlijke gedachten te onderzoeken, hoopt hij de aspecten te onthullen die hem interesseren. In zijn benadering zoekt hij de grens op waar taal lijkt te eindigen en de juistheid ervan in twijfel wordt getrokken, als een vervlogen herinnering, iets dat je is ontgaan. Zijn werk spreekt van een gevoel, of een gedachte, die niet meer terug te voeren is naar de oorsprong ervan. Een moment van herkenning en vervreemding.
Pilar
Pilar

Lukas De Clerck

Lukas De Clerck (1994, BE) woont en werkt in Brussel. Als geluidskunstenaar werkt hij graag met herkenbare, bijna dagelijkse, geluidsproductie. Op die manier creëert hij een toegankelijke speeltuin voor de luisteraar om in te stappen. Door handelingen als gorgelen, niezen en fluiten in een artistieke context te plaatsen, wordt een brug geslagen tussen het werk en het publiek. Het creëert een spanning tussen het extra- en het gewone. Om die spanning extra te benadrukken wordt zijn werk vaak getoond in de publieke ruimte. Een onderliggend thema in zijn werk is adem of lucht. De Clerck is ook een dubbelriet-speler en maakt diverse klankinstallaties met zelfgemaakte blaasinstrumenten. Hij maakt deel uit van verschillende muzikale formaties zoals 2GIRLSNAMEDSERGIO en Ï Î en maakt deel uit van Collectief Publiek Geluid (in samenwerking met Musica, C-takt), een collectief dat zich richt op klankcreatie in de openbare ruimte.
Pilar
Pilar

Margo Veeckman

In het werk van Margo Veeckman (°1997, Gent) komen textiel, gevonden voorwerpen, sculptuur, foto’s en video samen. Ze gaat op zoek naar een lichamelijke kennis die verloren is geraakt. Ze brengt de aandacht naar hetgeen dat ontglipt, het onzichtbare, het ongehoorde, het schijnbaar waardeloze en stelt in vraag wat binnen het normatieve en patriarchale denken is verstard. Margo studeerde Textiel aan LUCA School of Arts in Gent en Curatorial Studies aan het KASK in Gent.
Pilar
Pilar


Deel van Pilar ASAP Thu 04 — Wed 31 Mar 2021 The Echo Edition Between fantasy and reality, between fiction and fact.
Programma
Dinsdag tot en met zaterdag: 14.00 - 20.00
Sluit info en ga terug naar home